1948 Ford Pickup F-1

Owner: Gaetano & Christine Amatrudo

White

1948 Ford Pickup F1